SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
13.12.2022
Schválené VZN č. 01/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Názov Schválené VZN č. 01/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
27.11.2022
Návrh VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
14.9.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky / Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
25.5.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
28.2.2022
Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Názov Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021
20.12.2021
Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2021
Názov Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
5.11.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.11.2021
Názov Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
13.8.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.8.2021
Názov Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička
Popis Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
1.7.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
22.6.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2021
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
14.12.2020
VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2020
Názov VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené
27.11.2020
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2020
Názov Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
18.11.2020
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.11.2020
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
22.6.2020
Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2020
Názov Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
27.4.2020
Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.4.2020
Názov Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
26.2.2020
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Breznička v roku 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2020
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Breznička v roku 2019
10.1.2020
Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.1.2020
Názov Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Popis Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obecbreznicka@gmail.com
28.12.2019
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.12.2019
Názov Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
17.12.2019
Schválené VZN č. 3/2019 - O územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.12.2019
Názov Schválené VZN č. 3/2019 - O územných podmienkach pre chov a držanie včiel na území obce Breznička
15.12.2019
Schválené VZN č. 5/2019 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.12.2019
Názov Schválené VZN č. 5/2019 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00