SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.7.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie o práve voliť a byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.7.2018
Názov Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácie o práve voliť a byť volený
30.5.2018
Návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2017 - na pripomienkovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2018
Názov Návrh záverečného účtu obce Breznička za rok 2017 - na pripomienkovanie
8.11.2017
Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.11.2017
Názov Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017
Popis Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samsprávnych krajov 2017: Voľby predsedu PSK Za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený PaedDr. Milan Majerský, PhD. KDH, SaS, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA ___________________________________________________________ Voľby poslancov zastupiteľstva PSK Za volebný obvod č. 11 Stropkov boli zvolení: MUDr. Martin Jakubov nezávislý Ing. Dušan Lukáč nezávislý ___________________________________________________________ https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/volby/volby-2017/ Súhrnné výsledky hlasovania - https://www.volbysr.sk/sk/data01p.html Voľby predsedov samosprávnych krajov - https://www.volbysr.sk/sk/data02p.html Voľby do zastupiteľstiev - https://www.volbysr.sk/sk/data03p.html
29.9.2017
VZN č. 02/2016 O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - zmena - návrh
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.9.2017
Názov VZN č. 02/2016 O správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - zmena - návrh
21.8.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2017
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017
Popis - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Breznička je obecbreznicka@gmail.com
4.7.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2017
Názov Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Popis Voľby do orgánov samosprávnych krajov Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Na základe § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Breznička zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.
4.7.2017
Záverečný účet obce Breznička za rok 2016 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.7.2017
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2016 - schválený
1.6.2017
Záverečný účet obce Breznička za rok 2016 - pripomienkovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2017
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2016 - pripomienkovanie
20.10.2016
Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.10.2016
Názov Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu
Popis Obec Breznička ako dotknutá obec informuje verejnosť o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumenu, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
30.8.2016
Oznámenie - verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.8.2016
Názov Oznámenie - verejné prerokovanie konceptu územného plánu PSK
15.6.2016
Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - schválený
15.6.2016
VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
15.6.2016
VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.6.2016
Názov VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
31.5.2016
Návrh VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2016
Názov Návrh VZN č. 02/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
31.5.2016
Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - pripomienkovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2016
Názov Záverečný účet obce Breznička za rok 2015 - pripomienkovanie
30.5.2016
Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.5.2016
Názov Návrh VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Popis Návrh VZN č. 01/2016 o nakladní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
12.4.2016
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2016
Názov Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016
Popis Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 12.04.2016 Názov predmetu zákazky: "Riadenie projektu - externé pre projekt zníženia energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Breznička“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie externého riadenia projektu „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Breznička“, v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, kód výzvy - OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
15.2.2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2016
Názov Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014-2020
Popis Prešovský samosprávny kraj doručil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie Správu o hodnotení strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020" spolu s návrhom strategického dokumentu. Uvedená správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-presovskeho-samospravneho-kra-1 Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 zákona doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov nanejskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
1.2.2016
Informácia o navrhovanej činnosti
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.2.2016
Názov Informácia o navrhovanej činnosti
31.12.2015
Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 - schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.12.2015
Názov Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 - schválený
Popis Program rozvoja obce Breznička na roky 2015-2022 schválený dňa 30.12.2015.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00