SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
3.5.2023
Zmluva č. 323 0987 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 82023
Číslo 82023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0987 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva č. 323 0987 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 3.5.2023
Dátum zverejnenia 3.5.2023
Dátum účinnosti 4.5.2023
25.4.2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Mesto Stropkov
Detail zmluvy 8/2023
Číslo 8/2023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Mesto Stropkov
Zmluvná strana 2 IČO 00331007
Názov Zmluva o vzájomnej spolupráci
Predmet Zmluva o vzájomnej spolupráci
Cena 435.60
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 25.4.2023
Dátum účinnosti 26.4.2023
21.4.2023
Dodatok č. 1
Obec Breznička
Detail zmluvy 72023
Číslo 72023
Zmluvná strana 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dodatok č. 1
Predmet Dodatok č. 1
Cena 0
Dátum uzavretia 21.4.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Dátum účinnosti 22.4.2023
21.4.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 62023
Číslo 62023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
Cena 10
Dátum uzavretia 17.4.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Dátum účinnosti 17.4.2023
3.4.2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Obec Breznička
Detail zmluvy 23/39/054/139
Číslo 23/39/054/139
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 94.10
Dátum uzavretia 3.4.2023
Dátum zverejnenia 3.4.2023
Dátum účinnosti 4.4.2023
7.3.2023
Systém združeného nakladania s odpadmi
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 4/2023
Číslo 4/2023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Systém združeného nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 7.3.2023
Dátum zverejnenia 7.3.2023
Dátum účinnosti 8.3.2023
Dátum ukončenia 7.3.2023
Uzatvoril Monika Leľová
27.2.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy 32023
Číslo 32023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Dobraobec s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53539133
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Predmet Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
Cena 0
Dátum uzavretia 24.2.2023
Dátum zverejnenia 27.2.2023
Dátum účinnosti 28.2.2023
27.2.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS
Detail zmluvy 22023
Číslo 22023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Cena 0
Dátum uzavretia 24.2.2023
Dátum zverejnenia 27.2.2023
Dátum účinnosti 28.2.2023
17.2.2023
Úprava základnej zmluvy
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.12.2022
Predmet Úprava základnej zmluvy
Dátum uzavretia 17.2.2023
Dátum zverejnenia 17.2.2023
Dátum účinnosti 17.2.2023
Dátum ukončenia 17.2.2023
21.12.2022
Realizácia menších obecných služieb
Obec Breznička Breznička 35, 09101
Detail zmluvy 22/39/010/34
Číslo 22/39/010/34
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Hlavná 26, Stropkov, 09101
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička Breznička 35, 09101
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Predmet Realizácia menších obecných služieb
Dátum uzavretia 20.12.2022
Dátum zverejnenia 21.12.2022
Dátum účinnosti 22.12.2022
20.12.2022
Realizácia aktivačnej činnosti
Obec Breznička Breznička 35, 09101
Detail zmluvy 22/39/012/26
Číslo 22/39/012/26
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov Hlavná 26, Stropkov, 09101
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička Breznička 35, 09101
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
Predmet Realizácia aktivačnej činnosti
Dátum uzavretia 20.12.2022
Dátum zverejnenia 20.12.2022
Dátum účinnosti 21.12.2022
15.12.2022
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 12023
Číslo 12023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 15.12.2022
Dátum zverejnenia 15.12.2022
Dátum účinnosti 1.1.2023
Dátum ukončenia 15.12.2022
31.10.2022
Z M L U V A č. POD 09/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy POD 92022
Číslo POD 92022
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Z M L U V A č. POD 09/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Z M L U V A č. POD 09/2022 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Cena 5689.96
Dátum uzavretia 25.10.2022
Dátum zverejnenia 31.10.2022
19.10.2022
Zmluva o dielo
AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Detail zmluvy 12022 D
Číslo 12022 D
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53012534
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 6074.89
Dátum uzavretia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 19.10.2022
18.10.2022
Zmluva o dielo
AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Detail zmluvy 12022
Číslo 12022
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53012534
Názov Zmluva o dielo
Predmet Zmluva o dielo
Cena 6074.89
Dátum uzavretia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 18.10.2022
Dátum účinnosti 18.10.2022
17.10.2022
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 012022b
Číslo 012022b
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 17.10.2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022
Dátum účinnosti 18.10.2022
16.9.2022
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
INISOFT s.r.o.
Detail zmluvy 00330337/000/2022
Číslo 00330337/000/2022
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 INISOFT s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 45234469
Názov Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Predmet Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
Cena 0
Dátum uzavretia 14.9.2022
Dátum zverejnenia 16.9.2022
Dátum účinnosti 17.9.2022
22.8.2022
Sponzorská zmluva
AGRO Vojtovce, s.r.o.
Detail zmluvy 12022
Číslo 12022
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 AGRO Vojtovce, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36678384
Názov Sponzorská zmluva
Predmet Sponzorská zmluva
Cena 100
Dátum uzavretia 8.8.2022
Dátum zverejnenia 22.8.2022
12.5.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 322 0980
Číslo 322 0980
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Cena 3000
Dátum uzavretia 12.5.2022
Dátum zverejnenia 12.5.2022
19.3.2021
Zmluva o úvere č. 37/018/21 - Prima banka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č. 37/018/21 - Prima banka
Predmet Zmluva o úvere č. 37/018/21 - Prima banka
Dátum zverejnenia 19.3.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00