SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Prerušenie distribúcie elektriny 16.03.2017

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje,

že pre odberné miesto  celá Breznička

 

bude v termíne

16. marec 2017 od 07:50 h do 16:40 h

 

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

V tejto súvislosti VSDS, a.s. Košice upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dotknutým odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00