SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice oznamuje, že pre odberné miesto celá obec Breznička bude v termíne:

 

9. september 2016    od 6:00 h  do  18:30 h
12. september 2016    od 6:00 h  do  18:30 h
13. september 2016    od 6:00 h  do  18:30 h
14. september 2016    od 6:00 h  do  18:30 h
19. september 2016    od 6:00 h  do  18:30 h

 

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.


V tejto súvislosti VSD, a.s. upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Podľa § 31 ods. 1, písm. e), bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dotknutým odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00